dslinux/user Makefile

stsp stsp at user.in-berlin.de
Mon Oct 23 23:11:07 CEST 2006


Update of /cvsroot/dslinux/dslinux/user
In directory antilope:/tmp/cvs-serv21604/user

Modified Files:
	Makefile 
Log Message:
Make dialog build with DSLinux.

Patch by John S. Skogtvedt. Thanks a lot :)


Index: Makefile
===================================================================
RCS file: /cvsroot/dslinux/dslinux/user/Makefile,v
retrieving revision 1.20
retrieving revision 1.21
diff -u -d -r1.20 -r1.21
--- Makefile	15 Oct 2006 10:27:57 -0000	1.20
+++ Makefile	23 Oct 2006 21:11:05 -0000	1.21
@@ -77,6 +77,7 @@
 dir_$(CONFIG_USER_DE2TSCAL_DE2TSCAL)    += de2ts-cal
 dir_$(CONFIG_USER_DEMO_BUTTON)       += demo
 dir_$(CONFIG_USER_DEMO_MORSE)        += demo
+dir_$(CONFIG_USER_DIALOG_DIALOG)      += dialog
 dir_$(CONFIG_USER_DHRYSTONE_DHRYSTONE)   += dhrystone
 dir_$(CONFIG_USER_DHCP_ISC_SERVER_DHCPD)  += dhcp-isc
 dir_$(CONFIG_USER_DHCP_ISC_CLIENT_DHCLIENT) += dhcp-isc
More information about the dslinux-commit mailing list